Gå til hovedindhold

Blomsterhaven

Alle børn har ret til et godt børneliv med venskaber og en hverdag omgivet af tryghedsskabende voksne. Vi møder børnene med anerkendelse og rummelighed og giver dem den støtte, de har brug for, for at opdage egne og andres styrker.

Indhold

  Blomsterhaven er normeret til 55 børn fordelt på tre stuer. På Anemonen er der 17 vuggestuebørn og på Tusindfryd og Valmuen er der i alt 38 børnehavebørn. Da vi er et lille sted, lærer nye børn hurtigt alle i huset at kende. Der er ansat 1 pædagogisk leder, 6 pædagoger, 4 medhjælpere og 1 pædagogstuderende. 2 af vores pædagoger har taget efteruddannelser som motorikvejleder og sprogvejleder.

  Det skal være rart at være i Blomsterhaven, både som barn, forældre og medarbejder. Vi prioriterer fællesskabet højt – relationer, venskaber, dialog og ikke mindst forældresamarbejdet. Vores arbejde er funderet i den pædagogiske læreplan, og med vægt på at arbejde med børnenes ”nærmeste udviklingszone”. Hen over hele dagen er der fokus på den gode kontakt, de pædagogiske aktiviteter, leg og at børn har forskellige øvebaner.

  I vuggestuegruppen Anemonen er børnene inddelt i små aldersopdelte grupper, for at tilgodese de enkelte udviklingstrin på bedst mulig vis. For de mindste børn fokuserer pædagogikken på det nære og de små ting i hverdagen. I takt med at børnene bliver ældre, ændres krav og muligheder for mere udadrettede aktiviteter i små eller større fællesskaber. Vi har stort fokus på selvhjulpenhed og at give tiden til at kunne øve sig.

  I børnehavegrupperne Tusindfryd og Valmuen går vi i dybden med forskellige temaer i løbet af året. I hverdagen opdeler vi ofte børnene i mindre grupper, både når vi har aktiviteter, leger og spiser. Det giver mere overskuelighed for barnet, ro og mulighed for fordybelse. Vi arbejder med at skabe børnefællesskaber, støtte det enkelte barns selvhjulpenhed og uafhængighed.

  Læs mere om Blomsterhaven i vores velkomstmaterialer.

  Sådan ser her ud

  Husets samlingspunkt er fællesstuen, hvor vi starter dagen og ofte slutter dagen. Begge børnehavegrupper har to grupperum samt garderobe og toilet. Vuggestuen har tre grupperum foruden garderobe og toilet. Vi har et fleksibelt rum, der bliver brugt til det kreative, sprogaktiviteter, active floor og bevægelsesleg.

  De fysiske rammer gør det muligt at skabe gode læringsrum for de små og store fællesskaber. Uforstyrret leg kan foregå via opdeling af rum og udnyttelse af hele huset.

  Vi prioriterer udelivet højt. Legepladsen er opdelt med låger, så vuggestuen har deres egen legeplads, hvor rammen er overskuelig for de yngste børn. Der er klatrestativ, sandkasse og plads til scooterkørsel. I foråret dyrker vi grøntsager i højbedene.

  Uderummet er indrettet med mulighed for at lege i små grupper, vi har bl.a. skabt rum i hækbeplantningen til leg. Desuden er der en høj, hvor man kan udfolde sig motorisk, et gravehjørne, en fleksibel bålhytte (til bål og leg) og et sandområde med klatrestativ og gyngestativ.

  Forrige Næste

  DAGENS AKTIVITETER

  Kl. 6:30: Vi åbner i fællesstuen.

  Kl. 8.00: Børnene fordeler sig på henholdsvis Anemonen, Tusindfryd, Valmuen og fællesstuen, hvor der er aktiviteter og leg. Det er vigtigt at sige godmorgen, og vi hjælper gerne med at vinke farvel til mor og far.

  Kl. 8.45: Vi rydder op sammen med børnene, de går på toilet og vasker hænder, før vi holder samling.

  Kl. 9.00: Vi holder samling på stuerne eller i aktivitetsgrupperne. Her bliver alle børn tilbudt et stykke rugbrød og noget grønt (agurk og gulerod). Til samling er der tid til snak, sang m.m., og der bliver lavet aftaler om, hvad vi skal lave resten af formiddagen. Efter samling vil der være forskellige aktiviteter. Det kan være voksenstyrede aktiviteter eller lege, som børnene har taget initiativ til.

  Kl. 10.30: Frokosttid på Anemonen. Herefter er det tid til en middagslur.

  Kl. 10.45: Der bliver gjort klar til frokost på Tusindfryd og Valmuen. Der skal ryddes op efter formiddagens aktiviteter, og alle børn skal omkring badeværelset. Herefter spiser vi i faste små grupper.

  Kl. 12.00-14.00: De fleste vuggestuebørn og nogle af de yngste børnehavebørn sover til middag. Resten af børnehavebørnene er på legepladsen. De vuggestuebørn, der ikke skal sove, leger og hygger sig på stuen eller legepladsen.

  Kl. 14.00: Vi spiser medbragte madpakker. Vuggestuebørnene spiser på Anemonen, efterhånden som de står op. De ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn samles i en lille overgangsgruppe, hvor de spiser på enten Tusindfryd eller Valmuen. Resten af børnehavebørnene spiser enten ude eller inde alt efter vejr og vind. Efter madpakkerne leger børnene i små grupper enten inde eller ude.

  Kl. 17.00: Blomsterhaven lukker.*

  *Bemærk at vi lukker klokken 16.30 mandag og fredag.

  TRADITIONER

  Vi har igennem årene opbygget og vedligeholdt traditioner, som er vigtige for os. Som familie har man mulighed for at være aktiv sammen omkring årets traditioner, ældre søskende er også altid velkomne til at være med. Børnene giver traditionerne videre til hinanden, så der er klare forventninger til, hvad vi skal lave.

  • Fastelavn: Børnene kommer udklædte hjemmefra. Vi slår katten af tønden om formiddagen, om eftermiddagen er der åbent hus for forældre og søskende og der er stort kagebord i fællesstuen, som forældrene bidrager til.
  • Sommerfest: Årets vigtigste fest, som de kommende skolebørn arrangerer. Alle forældre og søskende deltager og de kommende skolebørn får overrakt diplom og blomsterkrans. Der er fællesspisning for alle, og til sidst serverer de ældste børn isvafler.
  • Blomsterhavens fødselsdag: d. 1. oktober fejres Blomsterhavens fødselsdag med åbent hus om eftermiddagen, hvor der serveres kaffe/te og kage.
  • Bedsteforældredag: Hvert andet år inviterer vi bedsteforældrene til en hyggelig eftermiddag sammen med deres børnebørn.
  • Juletræsfest: En hyggelig eftermiddag for hele familien med mulighed for at klippe/klistre, trille havregrynskugler, drikke en kop kaffe/te, gløgg samt spise æbleskiver og hjemmebagte småkager.

  Fælles kostordning

  Børnene har brug for flere måltider på en almindelig hverdag og derfor spiser vi tre gange om dagen. 

  I Blomsterhaven har forældrene ved afstemning tilvalgt en fælles kostordning fra sommeren 2023 frem til sommeren 2025, som betyder, at vi får frokost leveret fra en ekstern leverandør. 

  • Til samling får alle brød, grønt og vand.
  • Til frokost får vi mad fra en ekstern leverandør. Tre gange om ugen er der rugbrød og pålægsfade og to gange om ugen får vi varm mad.
  • Til eftermiddagsmad har børnene selv madpakke med. Børnehavebørnene spiser udenfor, når vejret tillader det.

  Spisningen er også et læringsmiljø. Vi spiser i små faste grupper, hvor der er tid og ro til at mestre det at spise og være i dialog om alt mellem himmel og jord.

  VI STEMMER OM DET

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er efteråret 2024.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Det er vigtigt for os, at du som forælder oplever, at du har indflydelse på dit barns hverdag hos os. Vi ønsker et forældresamarbejde, der bygger på tillid, åbenhed og respekt. Vi ser meget gerne, at du som forælder engagerer dig så meget som muligt i Blomsterhaven, da det er vigtigt for dit barns udvikling, at du understøtter de daglige rutiner og aktiviteter. Jo mere livet i Blomsterhaven og livet derhjemme griber ind i hinanden, jo bedre.

  Det føles trygt og meningsfuldt for barnet, at dets forældre er en del af livet i vuggestuen/børnehaven og omvendt, og at I som forældre har et godt forhold til de voksne på stuen og de andre børn og deres forældre.

  Udover den daglige dialog, afholder vi løbende forældresamtaler. Hvis I har behov for samtaler ud over de planlagte, kan det selvfølgelig også lade sig gøre.

  FÅ INDFLYDELSE I HVERDAGEN

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter og op til fem suppleanter. Desuden er den pædagogiske leder og en repræsentant for medarbejderne medlem. Forældrerådet bliver i høj grad brugt til diskussion og sparring – både for personalet og for dagtilbudsbestyrelsen. Forældrerådet mødes seks gange om året.

  Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling. Bestyrelsen mødes 6 gange om året.

  Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

  Læs mere om samarbejdet med forældre og bestyrelsesarbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

  Et godt samarbejde er afgørende for et godt institutionsliv. Derfor ønsker vi fra start at få etableret et godt, anerkendende og tillidsfuldt forhold til dig som forældre.

  I Blomsterhaven, vægter vi åbenhed og ærlighed højt. Dette ønsker vi blandt andet at sikre gennem den daglige kontakt om dit barns dagligdag, hvad der rører sig i institutionen, i jeres familie m.v.

  De fastlagte forældresamtaler er følgende:

  • Opstartssamtale den dag dit barn starter i Blomsterhaven. Vi har en samtale om dit barns personlighed og rytme, særlige hensyn, sovevaner, madvaner, graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mv.
  • Status- og udviklingssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen. En samtale hvor vi vil drøfte, hvordan opstarten har været for dit barn og dig, og hvordan det går nu. Til denne samtale vil vi også tale om, hvordan vi ser dit barns trivsel og udvikling.
  • Overgangssamtale ved 2,6 år
  • Status- og  udviklingssamtale ved 3 år inklusiv resultatet af sprogvurderingen
  • 4 års samtale
  • Status- og udviklingssamtale i november, kort før indskrivning til skole.

  Derudover kan vi aftale ekstra møder efter behov. 

  I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel.

  Sidst opdateret: 16. november 2023