Gå til hovedindhold

Børnehaven Lystruplund

Børnehaven Lystruplund er et børnehavefællesskab, som går på tværs af stuer, køn og alder, samt børn med og uden handicap. Vores fællesskab er mangfoldigt og rummer plads til, at vi alle øver os på noget.

 • Læs op

Indhold

  Børnehaven Lystruplund er en særlig daginstitution med 40 børn. Der er Rød stue og Blå stue, med 17 børn i hver gruppe. Desuden har vi Gul stue, med 6 børn. Vi arbejder på tværs af børnegrupperne, så alle børn har muligheder for at danne relationer til hinanden og de voksne.

  10 af vores børnehavepladser er reserveret til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har en børnehaveplads efter Barnets lov §82. 6 af disse børn udgør Gul stue, og resten er integreret i Rød stues og Blå stues børnegrupper. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med fysio-, ergo- og musikterapeuter, som kommer her i børnehaven og behandler børnene på §82-pladser.

  I Lystruplund er det en dyd at øve sig, og udvikle sig, hver dag. Vi er optaget af, at alle børn skal føle sig trygge og derfra turde udforske verden.

  I løbet af en børnehavehverdag er der mange gentagelser, som indeholder fine muligheder for læring. Sko og jakke skal af og på mange gange, og barnet øver sig på at kunne klare netop disse opgaver med tilpas hjælp og støtte fra en voksen. Mens barnet lærer at håndtere lynlås og velcro, lærer barnet også, at øvelse gør mester, at hårdt arbejde betaler sig, og at det føles fantastisk, når man har klaret det, der var svært. Kort sagt styrker vi barnets selvværd og giver barnet et mønster for, hvordan det møder udfordringer på andre områder i livet.

  Læs mere om Lystruplund i vores velkomstmappe til forældre. 

  Sådan ser her ud

  Børnehaven Lystruplund har til huse i Boligforeningen Ringgårdens lokaler. Der er tre store grupperum og en havestue, der alle har store glaspartier ud mod legepladsen. Dertil kommer en lille gymnastiksal, samt en række mindre lokaler, der er indrettet til leg – f.eks. puderum og læsekrog. 

  Vi har fokus på fleksibilitet i vores indretning, så vi kan følge børnenes initiativer og skabe den nødvendige ro eller bevægelse i løbet af dagen. Det betyder, at et bord det ene øjeblik kan danne rammen om puslespil og perler, og det næste øjeblik kan slås op ad væggen, så der bliver plads til instrumenter, dans og bevægelse. Vi har fordelt legetøjet i børnehaven, så det er at finde ét sted. Således kan vi have mere varieret legetøj, og børnene mødes på kryds og tværs af stuerne. Vi tager gerne en kasse legetøj fra ét rum til et andet for at fordele gode lege rundt omkring i børnehaven. Sådan sikrer vi ro og mulighed for fordybelse.

  De indvendige lokaler og selve indretningen er under løbende forandring, og vi er opmærksomme på at lade vores indretning afspejle den aktuelle børnegruppes behov.

  Legepladsen ligger på et faldende terræn. Stier og hække opdeler den i mange rum, der giver mulighed for, at børnene kan engagere sig i forskellige lege uden at forstyrre hinanden. De kan gå på opdagelse i "skoven" - en klynge træer, der giver barnet indtryk af at være langt væk fra de voksne, eller man kan sidde med udsigt og overblik i sandkassen og lege. Oplevelsen af at være på legepladsen forandrer sig i takt med årstidernes skiften. Hvor det om vinteren er nemt at skabe overblik, er det om sommeren grønt og frodigt og med flere halvlukkede hækrum.

  Vores legeplads har mange forskellige belægninger, hvilket giver rig mulighede for motoriske udfordringer. Samtidig kan børn med bevægelseshandicap færdes frit, eventuelt med hjælpemidler.

  Vi spiller bold eller leger banke bøf på multibanen, klatrer i legestativet eller tænder bål. Inden længe har vi en lavvu - et stort rundt telt. Dér kan vi blive skærmet for kulde og regn på alle tider af året og samles om forskellige aktiviteter.

  Forrige Næste

  DAGENS AKTIVITETER

  KL. 6:30: Vi starter børnehavedagen med ro og hygge. Der er for eksempel tilbud om at tegne, lave puslespil, lege eller tumle i puderummet. Vi hjælper børnene med at komme i gang med og blive i en aktivitet.

  KL. 9.00: Morgensamling, hvor vi ser, hvem der er kommet i børnehave og samles om en sang eller en lille leg. Vi slutter af med at spise rugbrød og grøntsager, introducere formiddagens program for børnene og synge farvelsang.

  KL. 9:30: Formiddagen er fyldt af mange slags aktiviteter såsom bål på legepladsen, tur i lokalområdet, musik eller kreative sysler. Det er vigtigt, at hverdagen er overskuelig for børnene, og vi arbejder derfor meget med forberedelse og overblik. Samtidig er vi opmærksomme på, at gribe de muligheder dagen giver os og sadle om, så aktiviteter giver mening for børnene.

  Kl. 11.00: Vi spiser frokost i grupper og skaber en stille, hyggelig stund, mens vi fylder maverne op igen. Når vejret tillader det, spiser vi gerne udendørs, og er vi på tur, tager vi madpakken med.

  Kl. 12.00: De yngste får tilbudt en middagslur, og alle andre leger på legepladsen.

  Kl. 14.00: Det er tid til at spise anden madpakke, og hvis vejret tillader det, spiser vi udenfor. 

  Kl. 15.00: Vi leger inde og ude. Der opstår tit nye legerelationer og -muligheder i eftermiddagstimerne. Efterhånden som børnene bliver hentet, er personalet til rådighed for en kort snak om barnets dag.

  Kl. 16.00: Vi samles med de sidste børn, efterhånden som vi lukker stuerne af.

  Kl. 17.00: De sidste voksne lukker og slukker.*

  *Bemærk at vi lukker klokken 16.30 mandag og fredag.

  En børnehavehverdag er fyldt med rutiner, og derfor er det vigtigt for os, at alle de ting vi gentager, så som måltider, af- og påklædning, toiletbesøg og håndvask, bliver fyldt med pædagogisk kvalitet. Udover alle de mange rutiner så kan aktiviteter variere og spænde vidt fra at tegne og klippe, synge og danse, til at finde smådyr under en sten og have bål på legepladsen. Vi tager jævnligt på tur i større eller mindre grupper - ofte til skov eller vandløb. Vi sætter aktiviteter i gang og støtter op om de ideer og initiativer, som kommer fra børnene.

  Vi har en lang række af traditioner henover et år, som skaber genkendelighed i løbet af børnehavetiden og sammenhold blandt børn og voksne. Ved indgangen til en ny måned holder vi en fælles månedssamling, hvor vi taler om, hvad der kendetegner måneden i naturen. Vi gennemgår også, hvem der har fødselsdag. Vi synger sange, som passer til måneden - både børnesange og sange, der er hentet fra den danske sangskat.

  TRADITIONER

  • Fastelavn. I februar klæder vi os ud og holder fastelavn med sange, tøndeslagning og lækkerier.
  • Havedag. I maj holder vi, i samarbejde med forældrerådet, en havedag, hvor vi forskønner det fysiske miljø, børnene færdes i dagligt. Vi hygger os sammen og slutter af med at sludre henover en grillpølse.
  • Sommerfest. I maj inviterer vi forældre og søskende til sommerfest, hvor vi har en dejlig eftermiddag på legepladsen.
  • Julehygge. I december har vi fokus på julehygge, med klip, musik, ro og nærhed.
  • Julefest. Vi inviterer forældre og søskende til julefest på legepladsen, hvor de ældste børn går lucia.
  • Lyssamling. Lige inden juleferien afholder vi en rolig og højtidelig lyssamling for børn og personale og slutter formiddagen af med at spise risengrød i stedet for vores vanlige madpakker.

  Fødselsdage fejrer vi i løbet af året. Vi aftaler med forældrene, om det skal fejres i børnehaven, eller vi kommer på besøg hjemme hos fødselsdagsbarnet.

  Det sidste af barnets år i børnehaven rummer nogle særlige traditioner: Cykeltur rundt om Engsøen, overnatning i børnehaven, og det sidste halve år samler vi ældstegruppen én gang om ugen til skoleforberedende samvær og aktiviteter. Det bedste, vi kan give børnene op til skolestart, er lysten til at lære samt de sociale kompetencer, som binder en skoleklasse sammen. Derfor ligger vores fokus også på udvikling af sociale- og personlige kompetencer, som gør det muligt.

  MÅLTIDER I LYSTRUPLUND

  Vi ser måltidet som en ramme omkring socialt samvær, og derfor er det vigtigt for os, at barnet sidder, hvor det kan opleve at komme i dialog med andre børn og voksne. For at samværet kan lykkes, arbejder vi med basal bordskik, såsom at sidde på sin stol, holde et roligt toneleje og at vente på tur.

  Formiddag: 
  Vi serverer rugbrøds- og grøntsagsstænger som et let formiddagsmåltid, og indimellem bliver børnene tilbudt smagsprøver, når vi laver mad over bål. Det kan for eksempel være brød, suppe eller pandekager. Vi serverer vand til måltiderne.
  Frokost:
  I Børnehaven Lystruplund har forældrene ved afstemning valgt, at der skal leveres mad fra en ekstern leverandør alle ugens fem dage. Tre gange om ugen får vi kold frokost med forskellige slags fiske- og kødpålæg og gnavegrønt og to gange om ugen får vi serveret varm mad.
  Eftermiddag: 
  Til eftermiddagsmad medbringer børnene selv en sund, nærende og mættende madpakke, som giver energi til resten af dagen. Vi anbefaler, at I vælger en madkasse, som jeres barn kan åbne og lukke, hvilket giver barnet frihed og glæde ved at kunne selv. 

   

  VI STEMMER OM DET

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. næste afstemning er i efteråret 2024.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I samarbejde mellem personale og forældre er dialog, respekt og tolerance for forskellighed helt centralt. Vi giver os dagligt tid til at tale med jer om, hvordan jeres barn har haft det i børnehaven og kontakter jer, hvis noget undrer eller bekymrer os. Omvendt, er det også vigtigt, at I fortæller børnehaven om stort og småt fra barnets hverdag hjemme. På den måde kan vi skabe sammenhæng og tryghed for jeres barn, og understøtte barnets udvikling.

  Vi sætter stor pris på jeres perspektiv, og det er vores ønske, at I kommer til os, hvis der er noget, I undrer jer over. Vi fortæller gerne, hvilke pædagogiske overvejelser vi har, og vi er åbne for at justere vores praksis, når det giver mening.

  Når dit barn får tilbudt plads i Børnehaven Lystruplund, er I velkomne til at kontakte os for at lave en aftale om en rundvisning. Når I har takket ja til pladsen, er jeres barn også velkommen til at komme og se børnehaven, så det kan forestille sig, hvordan der ser ud, og hvem der skal overtage efter dagplejen eller vuggestuen.

  FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant for medarbejderne og den pædagogiske leder. I forældrerådet bidrager forældrene med deres perspektiv på større beslutninger, de deltager i ansættelse af nye medarbejdere og er med til at planlægge og afholde nogle af vores traditioner. Forældrerådet mødes 6 gange om året.

  Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling.

  Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

  Læs mere om samarbejdet med forældre og bestyrelsesarbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

  FOR §32 BØRN GÆLDER DER:

  Vi har som noget særlig tilknyttet en fysioterapeut, en ergoterapeut og en musikterapeut, der kommer fra specialdagtilbud Skovbrynet. Gennem barnets børnehavetid undersøger og behandler de børnene med funktionsnedsættelser i børnehavens lokaler, og det kan både finde sted som individuelle forløb og gruppeforløb. Barnet vil ikke modtage alle tre terapiformer hele tiden. Vurderingen og prioriteringen af behovet beror på faglige undersøgelser og vurderinger samt en ressourcevurdering. Terapeuter og pædagoger koordinerer og samarbejder tæt med hinanden, for at give jeres barn den nødvendige behandling, og det bedste forløb igennem hele børnehavetiden.

  TRIVSEL OG UDVIKLING FOR ALLE BØRN

  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn - hvad det kan og har brug for. Vi er optagede af, at hvert barn skal have de bedste muligheder for at udvikle sig i sit eget tempo. Vi giver børnene mulighed, for at øve sig i det, der er svært og mærke succes over det, de lykkes med.

  Vi vil gerne give alle børn en børnehavetid fuld af leg, læring og oplevelser, der styrker barnet nu og her, og på sigt. Vi er en flok engagerede voksne, som med stor faglighed og varme, gør vores bedste for, at dit barn er glad for sin børnehave. Vi arbejder med udgangspunkt i vores værdier: fællesskab og forskellighed, respekt og høflighed samt glæde, og vi tager børns udvikling og trivsel alvorligt. Den kultur, vi har omkring vores mangfoldige børnegruppe, giver en særlig anledning for, at hvert barn udvikler empati og tolerance.

  I løbet af den tid dit barn går i Børnehaven Lystruplund, inviterer vi til en række forældresamtaler:

  • En opstartssamtale - Første dag vil der være en samtale om jeres barn, hvor I fortæller de ting, der er gode at vide for børnehaven, og vi deler nogle informationer med jer, så I er klædt på til at støtte op om hverdagen i børnehaven. 
  • Status- og udviklingssamtale efter 3 måneder - Her kan vi tale om, hvordan I og jeres barn har oplevet den første tid i børnehaven. Til mødet danner vi os et overblik over barnets status, og lægger en plan for, hvordan vi kan samarbejde om barnets næste udviklingstrin. 
  • Status- og udviklingssamtale ved 4,5 år - Omtrent midtvejs i barnets børnehavetid har vi en samtale, hvor vi drøfter jeres barns trivsel og udvikling, og vi laver aftaler for indsatser.
  • Status- og udviklingssamtale inden skolestart. I november, året før jeres barn skal i skole, taler vi om, hvad der går godt, og hvad vi sammen kan hjælpe barnet med at øve frem til skolestart.

  Desuden holder vi samtaler efter behov. I kan altid henvende jer med ønske om en samtale, hvis der er noget, der bekymrer jer, ligesom vi også kontakter jer, hvis vi vurderer, at der er behov for dette.

  I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel.

  Her kan du læse en opsamling på det hidtidige tilsyn i Lystrup-Elsted Dagtilbud. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. Det næste uvildige tilsyn gennemføres i perioden februar 2024 - august 2024  Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Efterår 2022 - referat fra opsamlingsmøde på hidtidige tilsyn i lystrup elsted dagtilbud.pdf

  Sidst opdateret: 1. maj 2024