Elsted Børnehus er normeret til 54 børn - 14 vuggestuebørn på Månen og 40 børnehavebørn på Stjernen og Solen. Vi er 6 pædagoger og 3-4 medhjælpere samt en pædagogisk leder ansat i afdelingen.

Vores fokus på børnenes daglige trivsel betyder også, at vi stiller krav til børnenes udvikling. Vi aktiverer børnene og udfordrer deres koncentration og kreative evner baseret på børnenes udviklingstrin, derfor er børnene delt ind i faste grupper, der passer til deres alder.

Aktiviteterne i grupper handler typisk om noget kreativt, som tager udgangspunkt i forskellige læreplanstemaer, så børnene bliver dygtige til at fordybe sig i et emne. Vi tilpasser aktiviteterne til børnenes udvikling og vi fokuserer på at lege alle egenskaber ind. Det vigtigste er, at børnene trives i aktiviteterne såvel som i vores institution generelt.

I vuggestuen er børnene fra de er 0-3 år. På Månen er der fokus på tryghed og nærhed, samt at udfordre børnene tilpas, så de udvikler de kompetencer der skal til, for at de kan deltage i det fællesskab, de er en del af. Månen har sin egen lille legeplads, de benytter næsten hver dag, hvor redskaber og gynger er tilpasset de mindste.

I børnehaven har vi delt børnene i to grupper. På Stjernen går de yngste børnehavebørn (3–ca. 4,5 år) og på Solen går de ældste børnehavebørn (ca. 4,5–ca. 6 år). På Stjernen er der fokus på at lære børnene, at være en del af det forpligtende fællesskab, der er i en børnehave. Dette gøres gennem leg og planlagte aktiviteter. På Solen fortsætter dette fokus, men her bliver der i højere grad også brugt tid på projekter og aktiviteter, der ender ud i et færdigt produkt.

Elsted Børnehus er traditionelt indrettet i ét plan med 3 gruppeafdelinger til børnene, hvoraf den ene gruppe er indrettet til vuggestuebørnene. Herudover har vi et dejligt værksted med mulighed for kreativ udfoldelse og at lade påbegyndt arbejde ligge til næste dag. Vi har også et centralt beliggende fællesrum med plads til fælles leg og aktiviteter.

Fra alle rum er der direkte adgang til vores store legeplads med mange buske og træer, der giver læ, ly og sjæl. Den rummer adskillige muligheder for lege og aktiviteter blandt andet i vores lille ”skov”, hvor børnene kan klatre i træerne, i graveområdet og på bålpladsen og på græsarealet med plads til boldspil. Derudover har vi en Tarzanbane, hvor børnene virkelig kan udfordre sig selv motorisk, samt gynger, rutsjebane, rør, brædder og træstubbe som kan flyttes rundt med og bruges mange steder på legepladsen til god leg.

Der er adgang til skolens grønne område direkte gennem en låge fra vores legeplads, hvilket gør det let at planlægge fælles aktiviteter her. Via stisystemerne i vores nærmiljø kan vi komme til skov, byggelegeplads, indkøb, kælkebakke, æbleplantage og store grønne områder enten til fods eller i vores eldrevne ladcykel, som bringer os lidt længere omkring, når vi gerne vil ud på tur.

 

DAGENS AKTIVITETER

Kl. 6.30: En voksen åbner Børnehuset. Den næste voksne møder ind kl. 7.00. Morgenstunden foregår stille og roligt med at få åbnet huset, få vinket farvel til mor/far, læse historier, tegne og lignende. Der etableres også legeøer på børnehavestuerne for at inspirere til børnenes leg.

Kl. 9:00: Vi holder samling på stuerne med f.eks. sanglege, rim og remser, ugens bogstav, snak med børnene om stort og småt. Bagefter spiser vi lidt grønt og brød

Kl. 9:30: De fleste ture og planlagte aktiviteter foregår om formiddagen. I vuggestuen prioriterer vi at komme ud på legepladsen for at få lidt frisk luft.

Kl. 11.15: I børnehaven spiser vi. Vi arbejder bevidst med børnenes madvaner og spiseoplevelser. Måltidet skal indtages i en god atmosfære. Børnene har mad med hjemmefra, der kan bestå af forskellige grøntsager og rugbrød. I vuggestuen indtager vi maden lidt før, nemlig kl. ca. 10.30. Herefter putter vi de fleste børn i krybber.

Kl. 11.30: I vuggestuen skifter og putter vi børnene. I børnehaven putter vi de børn, der har behov for det. Resten af børnegruppen leger på legepladsen.

Kl. 13:45: Vi holder café i fællesrummet og spiser i hold.

Kl. 14.00: Leg og aktiviteter inde og ude. Børnene bliver hentet i løbet af eftermiddagen.

Kl. 16.00-17.00: Oprydning, hygge og farvel og tak for i dag. Den sidste medarbejder går hjem kl. 17.00.

Bemærk at fredag lukker vi kl. 16.30

PLANLAGTE AKTIVITETER

De fleste aktiviteter bliver planlagt fra uge til uge. Forældre og børn kan orientere sig om, hvad der planlagt, ved at se på aktivitetsplanerne, som både hænger i huset, men som også findes på Aula. Vi prioriterer oplevelser i børnehaven og nærmiljøet frem for busture og byture.

TRADITIONER

Traditioner er vigtige i Elsted Børnehus. Vi gør derfor meget ud af at holde fast i traditionerne, og give børnene en god oplevelse og en forståelse for sig selv og det samfund, de er en del af.

Vores traditioner i løbet af året:

 • høstfest i august
 • forældremøde med valg til forældreråd i august
 • juleaktiviteter og julehygge i december
 • fastelavn i februar
 • påskefrokost i marts
 • sommerfest og afsked med de kommende skolebørn i juni

Måltiderne er en hyggelig hyggelig stund, hvor vi kommer ned i gear og kan tale om stort og småt, imens vi spiser. Vi har fokus på at understøtte samtalen og dialogen under måltidet, da dette er en færdighed, som har en indvirkning på børnenes sproglige og sociale udvikling.

FÆLLES FROKOSTORDNING 

Fra 1. juli 2021 til d. 30. juni 2023 har forældrene i Elsted Børnehus tilvalgt en fælles kostordning. Det betyder, at vi hver dag får leveret mad fra Lille Dyrgaard. Tre gange om ugen er det kold frokost med forskellige slags fiske. og kødpålæg og gnavgrønt og og to gange om ugen får vi serveret varm mad.

VI STEMMER OM DET

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er i efteråret 2022.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Elsted Børnehus anser vi jer forældre som de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at fremme jeres barns trivsel og udvikling. Vi vægter den daglige samtale med jer højt. Vi arbejder for en åben og ærlig dialog med jer forældre, da vi mener, det er essentielt for et godt forældresamarbejde.

FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Forældrerådet bestående af 5 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant for medarbejderne og den pædagogiske leder. I forældrerådet bidrager forældrene med deres perspektiv på større beslutninger, de deltager i ansættelse af nye medarbejdere og er med til at planlægge og afholde nogle af vores årlige arrangementer. Forældrerådet mødes 6 gange om året.

Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling. Bestyrelsen mødes også 6 gange om året, typisk i forlængelse af et forældrerådsmøde.

Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde, vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Det er afgørende for børnene, at vi har et godt samarbejde og kan snakke om både det sjove og det svære. Vi bestræber os på at overlevere så meget som muligt i hverdagen, men indkalder også gerne til møde, hvis der er ting, vi skal have snakket mere om. Derudover opfordrer vi jer forældre til en åben og ærlig dialog om alle aspekter i jeres barns liv, da vi tænker, det er den bedste forudsætning for jeres barns trivsel hos os.

De fastlagte forældresamtaler er følgende:

 • Opstartssamtale den dag dit barn starter i Elsted Børnehus. Vi har en samtale om dit barns personlighed og rytme, særlige hensyn, sovevaner, madvaner, graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mv.
 • Status- og udviklingssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen. En samtale hvor vi vil drøfte, hvordan opstarten har været for dit barn og dig – og hvordan det går nu. Til denne samtale vil vi også tale om, hvordan vi ser dit barns trivsel og udvikling.
 • Status- og udviklingssamtale når dit barn er 2 år
 • Samtale når dit barn har gået i børnehaven 2-3 måneder. Vi holder en opstartssamtale, der også indeholder information om den sprogvurdering, dit barn får lavet, senest når barnet er 3,4 år.
 • Samtale inden dit barn flytter fra Stjernen til Solen ved ca. 4,5 år, en lille statussamtale på hvordan dit barn har det i børnehaven.
 • Status- og udviklingssamtale i november, kort før indskrivning til skole.


I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.