Gå til hovedindhold

Hasselhaven

Velkommen til Hasselhaven. Vi er ét hus, hvor vuggestue og børnehave er en naturlig del af hinandens hverdagsliv. Vi er sammen i ydertimerne og i enkelte aktiviteter i løbet af ugen. Børnene bliver en del af et større forpligtende fællesskab, hvor de gensidigt lærer af hinanden.

 • Læs op

Indhold

  Vi brænder for nærværet i hverdagen, vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling, og tilrettelægger vores dagligdag ud fra dette. På stuerne har vi fokus på børnenes interne relationer og sammensætter mindre grupper for at dyrke de nære venskaber. 

  Vi planlægger læreplanstemaer ud fra barnets udviklingstrin og, hvad vi ser børnegruppen generelt har brug for at lære.
  Det er vigtigt for os at have børnegruppen i centrum, at det enkelte barn oplever sig set af både vennerne på stuen, og de voksne i huset.

  Hele afdelingen vælger i fællesskab et tema, som løber over et par måneder, dette vælges med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan, og hvad børnegruppen kalder på. Sommetider arbejder vi på tværs af stuerne, og andre gange tilrettelægger hver enkelt stue temaet, som ofte slutter med en fælles dag, f.eks. en fest.

  Du kan læse mere om Hasselhaven i vores velkomstmappe til forældre herunder.

  Sådan ser her ud

  Hasselhaven blev bygget i 1990 og huset indbyder både til fordybelse, med kroge til at læse bøger eller fortælle historier, med kreative udfoldelser, inde som ude. Ligeledes har vi et stort fokus på motorikken, både på stuen, men også i vores tumlejungle (et stort rum indrettet med faldunderlag, klatrevæg, svingtove og klatreredskaber). 

  Vi har stort fokus på læringsmiljøer, og mange steder i huset, kan børnene finde motiver på væggene, hvor de kan gå på opdagelse med hinanden eller med en voksen. For eksempel har vi flere steder indrettet rummet som et hav, hvor børnene kan øve tal, bogstaver, ord og samtalen. 

  Bygningen er omgivet af buske og træer, der er med til at skabe rum og sjæl på legepladsen. Legepladsen er inddelt i mindre rum med bøgehæk, hvor børnene kan lave huler. Desuden har vi en boldbane, motorikområde, sandkasse, legehuse, gynger og bålhus. De flisebelagte stier rund på legepladsen giver børnene rig mulighed for at køre på scooter og løbecykler. På legepladsen er der også skabt rum til fordybelse, vi har ofte borde med legetøj eller tegneredskaber.

  Vi bestræber os på hele tiden at opdatere omgivelserne inde som ude, så de imødekommer børnegruppens behov og ønsker.

  Forrige Næste

  DAGENS AKTIVITETER

  Kl. 6.30 Hele huset åbner sammen.
  Kl. 7.30 Vi fordeler os på stuegrupperne.
  Kl. 9.00 er der samling på stuegrupperne, hvor børnene får tilbudt lidt rugbrød, da vi tror på at det er vigtigt at børnene hele tiden har noget energi at bruge af.
  Kl. 9.15 Vi arbejder ud fra de aktivitetsplaner, der er udarbejdet for hver gruppe. Det kan både være kreativt, motorisk, sprogligt eller med relationerne i centrum. Vi nyder også godt af nærmiljøet her i Lystrup og tager ofte på tur.
  Kl. 10.30 Frokost i vuggestuen. Herefter bliver børnene hjulpet til en middagslur.
  Kl. 11.00 Frokost i børnehaven. Herefter er der leg på legepladsen. De børn, der har behov for en middagslur sover indenfor.
  Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad, som består af medbragte madpakker. Herefter leger vi igen.
  Kl. 15.45 Stuerne lukkes ned. Børnehaven og vuggestuen samles igen på legepladsen eller i fællesrummet.
  Kl. 17.00 Hasselhaven lukker*.
  *Bemærk at vi lukker klokken 16.30 mandag og fredag.


  UGENS AKTIVITETER

  • Torsdag har vi leg på tværs, hvor de voksne er til rådighed rundt i børnehaven og børnene (børnehavebørn og de store vuggestuebørn) leger sammen.
  • Fredag holder vi frisk fredag i vores fællesrum, hvor vi synger sammen, og somme tider er der nogle, der optræder. Temaet, for frisk fredag, er også i tråd med de temaer, der er valgt i afdelingen.

  TRADITIONER

  I Hasselhaven fejrer vi flg. traditioner:

  • Fastelavn. Vi fejrer fastelavn i huset med fællessamling og tøndeslagning på stuerne. Børnene kommer udklædt. 
  • Påske. I forbindelse med påsken, vil der én formiddag være æggejagt på legepladsen, for alle husets børn. Æggejagten foregår af to omgange – en for vuggestuen og en for børnehaven. Samme dag spiser børnehavegrupperne fælles påskefrokost.
  • Bedsteforældredage. En eftermiddag i foråret hvor bedsteforældrene inviteres til at være med en eftermiddag i Hasselhaven sammen med deres barnebarn. Her medbringer bedsteforældrene en madkurv, samt en blomst til at plante ud.
  • Sommerfest. I juni arrangerer vi en sommerfest med de store børn i centrum.
  • Hasselhavens fødselsdag. Den 1. november (eller deromkring, som det nu passer med kalenderen), fejrer vi vores fødselsdag.
  • Julehygge. I december har vi tradition for at gå Lucia og lave en julefest. De store børn henter juletræ.

  Frokosten er en hyggelig stund, hvor både børn og voksne kommer ned i tempo og har tid til at tale sammen. Den voksne understøtter samtalen og på den måde bliver måltidet et sted, hvor barnet kan lære nye ting, og udvikle sine sproglige og sociale færdigheder.
  Forældrene i Hasselhaven har ved afstemning tilvalgt en fælles frokostordning. Tre gange om ugen får vi kold frokost med forskelligt fiske- og kødpålæg, og to gange om ugen får vi leveret varme retter. 

  Vi spiser følgende måltider i løbet af en dag: 

  Formiddag: Børnene får tilbudt rugbrød kl. 09.00
  Frokost: Vi spiser enten kold eller varm mad fra den fælles frokostordning kl. 10.30 i vuggestuen og kl. 11.00 i børnehaven
  Eftermiddag: Børnehavebørnene spiser medbragte madpakker kl. 14.00 og vuggestuebørnene bliver tilbudt deres medbragte madpakker efterhånden som de vågner fra deres lur

  VI STEMMER OM DET

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme. om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er i efteråret 2024.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi mener, at et godt forældresamarbejde er vigtigt for børnenes trivsel. Jeres viden om jeres børn, er værdifuld for barnets hverdag i Hasselhaven. Den åbne og ærlige dialog og samarbejdet med dig som forælder er derfor noget, vi vægter højt og du er altid velkommen til at henvende dig med stort og småt.
  Når barnet starter hos os, taler vi altid om, hvad der er vigtigt for os at vide om  jeres barn for at det får den bedst mulige hverdag i Hasselhaven. 

  FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

  I vores forældreråd har du mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Forældrerådets opgave er at styrke dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale i Hasselhaven. Derudover inddrages forældrerådet i Hasselhavens dagligdag, beslutninger om økonomiske dispositioner, arrangementer, frokostordning og lignende. Forældrerådet får ligeledes muligheden for at drøfte mulige dilemmaer og bidrage med et forældreperspektiv.

  Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder. Herudover har vi tradition for at de valgte suppleanter deltager i møderne. Vi holder 6 møder om året. Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling.

  Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling. Bestyrelsen mødes 6 gange om året.

  Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

  Læs mere om samarbejdet med forældre og bestyrelsesarbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

  Dit barns trivsel og udvikling er vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle pædagogik i forhold til barnet og børnegruppen.

  Vi har faste tidspunkter for forældresamtaler i løbet af jeres tid i Hasselhaven:

  • Opstartssamtale den dag dit barn starter i Hasselhaven. Samtalen indeholder viden om dit barns personlighed og rytme, særlige hensyn, sovevaner, madvaner, graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mv.
  • Opfølgningssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen. En samtale hvor vi vil drøfte, hvordan opstarten har været for dit barn og dig – og hvordan det går nu. Til denne samtale vil vi også tale om, hvordan vi ser dit barns trivsel og udvikling.
  • Status- og udviklingssamtale når dit barn er 2,5 år.
  • Status- og udviklingssamtale på vej mod 4,5 år er en ekstra samtale, vi tilbyder. Dette gøres for at få en status på barnets trivsel, og hvad vi sammen kan gøre for at sikre den fortsatte trivsel og udvikling hos barnet.
  • Status- og udviklingssamtale, for kommende skolebørn. Vi afholder samtalen i november, kort før indskrivning til skole.

  Derudover kan vi aftale ekstra møder efter behov.

  I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. 

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel.

  Her kan du læse en opsamling på det hidtidige tilsyn i Lystrup-Elsted Dagtilbud. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. Det næste uvildige tilsyn gennemføres i perioden februar 2024 - august 2024  Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Efterår 2022 - referat fra opsamlingsmøde på hidtidige tilsyn i lystrup elsted dagtilbud.pdf

  Sidst opdateret: 5. juni 2024