Gå til hovedindhold

Børnehuset Lyset

Velkommen til Børnehuset Lyset. Gennem nærvær og tryghed vil vi give alle børn mod og lyst til leg og læring. Vi tror på, at barnet er mester i eget liv, derfor er det vigtigt for os at se det enkelte barn i sammenhæng med det store fællesskab.

Indhold

  Børnehuset Lyset har 64 børn. Vi har to vuggestuegrupper - Sol og Planet - og to børnehavegrupper - Stjerne – med de yngste børnehavebørn og Måne – med de ældste børnehavebørn. Hver vuggestuegruppe er på ca. 13 børn og hver børnehavegruppe på 20-25 børn. På hver stue er der 2 pædagoger og 1-2 pædagogmedhjælpere. I huset er der desuden en pædagogisk leder, pædagogstuderende og pædagogiske assistenter i praktik. Aldersmæssigt er vi en god blanding af ansatte som spænder vidt i alder og supplerer hinanden i kompetencer og pædagogiske interesser.

  Hos os er krop, bevægelse og sanser et stort fokus, da vi ved, at det er afgørende for barnets trivsel og læring. Vi ved, at børn elsker at bevæge sig, og at børn lærer gennem kroppen. Jo flere kropslige handlinger, jo mere erfaring lagres i kroppen og desto flere handlemuligheder opnår barnet. Det giver barnet tryghed i egen krop og mod på at søge ud i dets omverden.

  Vi skaber læringsmiljøer, der passer til det enkelte barn og fællesskabet. Vi tilbyder det vilde, det stille, det sanselige og det forudsigelige miljø. Hos os tør vi godt løbe med bare tæer i sneen, sove middagslur i telt, lege med mudder og lave freestyle-diskoshow. Her er højt til loftet, engagerede medarbejdere og altid en pædagogisk overvejelse bag de aktiviteter, som vi tilbyder børnene.

  Nogle børn kan tøve i mødet med det nye, men lader sig ofte inspirere af fællesskabet og 1,2,3 så er de med, én erfaring rigere. Det vigtigste er, at det enkelte barn synes, det er sjovt at deltage. Vi prioriterer omsorg, tryghed og nærvær, da vi ved, det er forudsætning for god trivsel, læring og udvikling.

  Du kan læse mere om Børnehuset Lyset i velkomstmappen herunder.

  Sådan ser her ud

  Børnehuset Lyset er et forholdsvis nyt hus fra 2012 med lyse og venlige lokaler inde og en stor legeplads, der omgiver hele huset ude. 

  Når I kommer til Børnehuset Lyset, træder I ind i børnenes garderobe, hvor hvert barn har sit eget rum. Fra garderoben kommer I ind i et stort fællesrum med højt til loftet. Det er samlingspunkt for alle stuer. Her har børn og voksne mulighed for at mødes i leg og til fælles arrangementer på tværs i huset.

  Hver børnegruppe har en stor lys stue, hvorfra der er udsigt til vores dejlige legeplads. Her kan vi følge med i livet udenfor. I huset er der også motorikrum, bibliotek, køkken og kreativt værksted, som hver især danner rammen for forskellige læringsmiljøer. Rummene kan benyttes af alle stuer og gerne på tværs.

  I Lyset er sansestimulering indtænkt i vores indretning både inde og ude. At bruge kroppen og bevæge sig er noget, der foregår hele dagen, i alle sammenhænge og situationer. Huset er fleksibelt indrettet, og børnene kan skabe egne rum i rummene gennem deres lege. For os som personale gælder det om at se det og understøtte legen. 

  Vi har en stor legeplads, hvor der er plads til alle slags lege. Der er plads til fordybelse i de små legegrupper, samtidig med at der er plads til de store legefællesskaber. Vi kan gynge 'helt op i himlen', lave sandkager i sandkassen, lege med vand og jord i mudderhjørnet, spille fodbold på grusbanen, køre en tur på cykelbanen, lege i piratskibet, klatre højt op i klatrestativet, bage fladbrød i bålhuset og tage en tur på rutsjebanen sammen med vennerne.

  Forrige Næste

  DAGENS AKTIVITETER

  Kl. 6.30 Vi åbner Lyset og starter dagen stille og roligt op i fællesrummet.
  Kl. 7.30 Vi er på egne stuer, der tilbydes legestationer efter børnenes behov.
  Kl. 8.45 Vi rydder op sammen med børnene, de går på toilet og vasker hænder før vi holder samling.
  Kl. 9.00 Samling på stuerne med fokus på det aktuelle læreplanstema. Efterfølgende tilbydes børnene frugt, grønt, brød og vand. I forbindelse med samlingen opfordrer vi til, at dit barn kommer før kl. 9 eller efter 9.30, så der er ro omkring samlingen. 
  Kl. 9.30 Aktiviteter inde / ude hvor der fortsat er fokus på læreplanstemaerne.
  Kl. 10.30 Vuggestuen spiser frokost. Herefter puttes børnene, (de små børn sover to gange om dagen).
  Kl. 11.00 Børnehaven spiser frokost. Herefter leger vi ude på legepladsen.
  Kl. 13.45 Vi rydder op sammen med børnene, de går på toilet og vasker hænder før vi spiser eftermiddagsmad.
  Kl. 14.30 Vi leger inde og ude.
  Kl. 16.00-17.00 Der er få børn og to medarbejdere tilbage, den ene medarbejder er sammen med børnene, den anden lukker huset ned til kl. 17.00.*

  *Bemærk at vi lukker klokken 16.30 mandag og fredag.

  PLANLAGTE AKTIVITETER

  De fleste aktiviteter bliver planlagt hver 3. måned. Stuerne sender et nyhedsbrev ud til jer med information om det. Vi prioriterer oplevelser i Lyset og nærmiljøet, fremfor byture og busture. Vi planlægger hverdagen ud fra børnegruppens aktuelle behov.

  TRADITIONER

  Vi har gennem årene opbygget en række traditioner, som både børn og voksne ser frem til med glæde.

  • Fødselsdag for Børnehuset Lyset. I februar fejrer vi fødselsdag med morgenmad og teaterforestilling.
  • Fastelavn i februar med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller.
  • Påsken i marts/april hvor vi jagter påskeharens æg, triller æg og spiser lækker påskefrokost. Retterne har børnene med hjemmefra.
  • Blomstens dag i maj hvor alle børn har en blomst med, som de planter ud i vores blomsterbed.
  • Sommerfest for børn og familie i juni, hvor vi fejrer de kommende skolebørn og ønsker dem god start i skole.
  • Gallafest for de kommende skolebørn i juni. Det er helt særlig aften, KUN for de kommende skolebørn.
  • Bedsteforældredag i august. En formiddag hvor bedsteforældre og børnebørn hygger i barnets omgivelser
  • Høstfest for børn og familie i august, hvor vi markerer vores naturaktiviteter med en høstfest med smagsprøver og udstilling.
  • Halloween i oktober. Børnene kommer udklædt og vi laver forskellige uhyggelige aktiviteter.
  • Julen - I december måned har vi mange julehyggeaktiviteter. Vi laver hemmeligheder, pynter juletræ, laver juledekorationer, bager pebernødder, spiser risengrød, går i kirke, får julefrokost og holder julefest hvor Julemanden forhåbentlig kommer.

  TO MADPAKKER HVER DAG

  I Børnehuset Lyset har vi ingen kostordning. Det betyder, at dit barn skal medbringe to madpakker – én til frokost og én til eftermiddag.

  Om formiddagen serverer brød og frugt/gnavegrønt. 

  Måltidet er et pædagogisk rum, hvor der kan være megen læring for børnene. Vi lægger stor vægt på inddragelse og selvhjulpenhed. Det betyder, at børnene hjælper med borddækningen, henter selv madpakken, kravler op på triptrap-stolen eller skamlen, åbner madpakken, hælder vand op, venter på tur og lignende. Måltidet danner også rammen for nærvær og dialogen om stort og småt.

  I Lyset følger vi dagtilbuddets sukkerpolitik om at begrænse mængden af sødt.

  VI STEMMER OM DET

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning finder sted i efteråret 2024.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Når jeres barn starter i Børnehuset Lyset, er det vigtigt for os at skabe et tæt samarbejde med jer om jeres barn. I afleverer det dyrebareste, I har, til os, og vi ønsker sammen med jer, at støtte jeres barn i den bedste trivsel og udvikling. Det er vigtigt for jeres barn, at I har indblik i livet og hverdagen i vuggestuen eller børnehaven, så barnet oplever sammenhæng og information til og fra jeres familie foregår som en naturlig del af hverdagen.
  Personalet i Lyset er kompetent og erfarent og er altid til rådighed til at støtte og guide, når der opstår spørgsmål – også hvis I som forældre oplever, at der er noget som er svært. 

  FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. Hvis du melder dig ind, er du repræsentant for dit barn og dets kammerater, sammen med andre forældre. I er med til at skabe de allerbedste rammer og forudsætninger for en god, sjov, lærende og udviklende hverdag for alle børn.

  Forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter og op til 5 suppleanter, som alle deltager i 6 møder om året. Der er valg hvert år i august måned. Det kræver ikke særlige kompetencer, blot en interesse for at ville være med til at udvikle Børnehuset Lyset til et fantastisk sted for alle børn.

  Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling. Bestyrelsen mødes 6 gange om året.

  Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde, vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

  Læs mere om samarbejdet med forældre og bestyrelsesarbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

  Dit barns udvikling og trivsel er vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. Børn er mestre i eget liv, de ved bedst, hvad de har af behov og ønsker, derfor tager vi altid udgangspunkt i barnets perspektiv, når vi planlægger, justerer og evaluerer.

  Måden vi gør dette på er:

  • Børnesamtaler spontant/planlagt, hvor barnet får mulighed for at sætte ord på egen oplevelse og behov.
  • Børneinterview; en gang årligt med de kommende skolebørn.
  • Gennem leg med børnene, hvor børnene åbner op om godt/mindre godt.

  Personalet lytter til børnene, tager dem alvorligt, anerkender børnenes følelser og behov, og justerer de pædagogiske rammer og tiltag ud fra dette.

  Vores pædagogiske tilgang bygger på ros, anerkendelse og succesoplevelser. Vi tager udgangspunkt i en individuel/differentieret tilgang, der skaber mulighed og motivation for barnet. Dette er med til at udvikle det hele barn ind i fællesskabet.

  I Lyset har vi forældresamtaler på følgende tidspunkter:

  • Opstartssamtale. I løbet af de første dage har vi sammen med jer en samtale om jeres barns personlighed og rytme, særlige hensyn, sovevaner, madvaner, graviditeten, fødslen, den første tid hjemme, samarbejdet med sundhedsplejersken mv.
  • Status- og udviklingssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen. En samtale hvor vi vil drøfte, hvordan opstarten har været for jer og jeres barn.
  • Status- og udviklingssamtale når dit barn er 2,6 år. Her taler vi om, hvad der skal være i fokus forud for starten i børnehaven.
  • Samtale når dit barn har gået i børnehaven 2-3 måneder. Vi holder en opstartssamtale, der også indeholder information om den sprogvurdering, vi laver senest når barnet er 3,4 år.
  • Status- og udviklingssamtale i oktober/november forud for skolestart. Denne samtale afholdes i forbindelse med, at du skal skrive dit barn op til skolestart. I den forbindelse har vi også haft et interview med dit barn, så vi har barnets stemme med til samtalen.

  Derudover kan vi aftale ekstra møder efter behov. I skal bare sige til. Det samme vil vi gøre, hvis vi oplever et behov herfor.

  I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. 

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel.

  Sidst opdateret: 24. november 2023