Gå til hovedindhold

BørneUniverset

I BørneUniverset lægger vi vægt på et godt forældresamarbejde med barnet i centrum. Sammen skal vi skabe de bedste udviklingsbetingelser, både for det enkelte barn, men også for det fællesskab, barnet indgår i. For os er det vigtigt, at alle børn oplever sig selv som en del af noget større - et godt og inkluderende fællesskab.

Indhold

  I BørneUniverset har vi i fællesskab udarbejdet vores pædagogiske principper. Disse er lavet med afsæt i Jan Tønnesvang "Selvets fire rettigheder".

  De fire rettigheder er:

  • Se mig som den jeg er
  • Lad mig høre til ligesom dig
  • Vis mig hvem jeg kan blive
  • Giv mig passende udfordringer

  I BørneUniverset har vi ugen igennem mange rutiner, som gentager sig. Det hjælper børnene med at skabe overblik og genkendelighed i et stort fællesskab, og samtidig ligger der en masse skjult læring i hverdagens rutiner. Børnene får mulighed for at tilegne sig mange færdigheder, for eksempel selv at tage tøj af og på, hænge det på plads i garderoben, hjælpe med at dække bord og lignende.

  Du kan læse en uddybning af vores pædagogiske principper i BørneUniversets velkomstfolder.

  Sådan ser her ud

  BørneUniverset er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Vi har hjemme i helt nyrenoverede lokaler på Lystrupvej, hvor vi har arbejdet med indretning og farver og med indretningen af udendørsrum. 
  I børnehaven har vi tre rummelige stuer til i alt 60 børn. I vuggestuen er børnene fordelt på tre stuer med ca. 12 børn på hver stue.

  Vi har en stor legeplads med skov, cykel-/mooncar-bane, der snor sig igennem skoven, multibane, bålplads og masser af plads. Vi er opmærksomme på at tilbyde børnene et varieret læringsmiljø, der stimulerer og udvikler det enkelte barn.

  Derfor er stuerne også indrettet med flere små rum i rummet. Det skal være tydeligt og inspirerende for børnene, hvad man kan bruge omgivelserne til, og der skal både være plads til motorisk udfoldelse og stille nærvær.

  I vores nye lokaler har vi indrettet et professionelt køkken og ansat en køkkenmedarbejder, som hver dag laver dejlig og velsmagende formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad til børnene. På den måde ser børnene, hvor maden bliver lavet, hvilket styrker deres madmod og vi har mulighed for at justere på maden i forhold til børnegruppen.

  Forrige Næste

  DAGENS AKTIVITETER

  Kl. 6.30 BørneUniverset åbner i begge huse. Børnene tilbydes ikke morgenmad pga. corona.

  Kl. 9.00 Samling i alle børnegrupper. I den forbindelse henstiller vi til, at du afleverer dit barn inden kl. 9 eller efter 9.30, så vi har ro omkring samlingen.

  Kl. 9.30 Børnene bliver fordelt i mindre grupper på aktiviteter, der tager afsæt i læreplanen.

  Kl. 10.30 Frokost i vuggestuen, herefter puttes de fleste vuggestuebørn i krybber udenfor.

  Kl. 11.00 Frokost på stuerne i børnehaven.

  Kl. 12.00 De børn fra børnehaven, der har brug for en lur/pause, bliver puttet indendørs på madrasser. Alle andre børn er på legepladsen.

  Kl. 13.30 Eftermiddagsmad stuevis i vuggestuen.

  Kl. 14.00 I børnehaven spiser de madpakker stuevis. Herefter er der leg og aktiviteter inde og ude.

  Kl. 16.00-17.00 Vi rydder op med børnene, inden de skal hjem.*

  *Bemærk at vi lukker klokken 16.30 mandag og fredag.

  TRADITIONER

  I BørneUniverset har vi en række faste traditioner i løbet af året:

  • Fastelavnsfest i februar
  • Bedsteforældredag i maj/juni
  • Sommerfest og afsked for de store børn i juni
  • Forældrerådsvalg i august
  • Julefrokost for børnene og julefest i december

  I BørneUniverset betragter vi spisesituationen som et pædagogisk rum med læring, dannelse og  nærvær.

  Der er læring og dannelse i at skulle, sende vandkanden rundt, rydde op efter sig, tale om det vi spiser og det vi har oplevet i løbet af dagen. Derudover er spisesituationen et stille pusterum for både børn og voksne. Der bliver ofte fortalt historier hen over makrelmaden, enten om noget børnene har oplevet eller højtlæsning fra den voksne.

  FÆLLES KOSTORDNING

  Forældrene i BørneUniverset har tilvalgt en fælles frokostkostordning. Vi har ansat en køkkenmedarbejder, som tilbereder velsmagende og nærende frokost i vores produktionskøkken hver dag. 

  Børnene skal selv medbringe en sund og nærende madpakke til eftermiddagsmaden, som giver energi til resten af dagen.

  Det er muligt at få babymad til de helt små.

  VI STEMMER OM DET

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er i efteråret 2024.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I BørneUniverset ønsker vi en åben og direkte dialog med forældrene, da det har stor betydning for barnet, at det oplever en sammenhæng mellem hjem og vuggestue/børnehave. Sammenhængen for barnet bliver blandt andet skabt ved, at vi altid siger godmorgen og farvel til hinanden, at vi taler med hinanden, hvis noget bekymrer os og at vi griner og pjatter med hinanden i hverdagen. Når barnet ser, at vi samarbejder, skabes der en rød tråd fra hjem til institution, som er en vigtig medvirkende faktor for barnets tryghed, trivsel og udvikling.

  Som forælder har du ekspertviden på netop dit barn, og medarbejderne i BørneUniverset har en bred faglig viden om børn generelt. Samarbejdet handler om at kombinere disse to perspektiver på barnet og i fællesskab understøtte barnets trivsel og udvikling.

  FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Forældrerådet bestående af 5 forældrerepræsentanter, 1 repræsentant for medarbejderne og den pædagogiske leder. I forældrerådet bidrager forældrene med deres perspektiv på større beslutninger, de deltager i ansættelse af nye medarbejdere og er med til at planlægge og afholde nogle af vores traditioner. Forældrerådet mødes 6 gange om året.

  Dagtilbuddet har også en bestyrelse, hvor der er en forældrerepræsentant fra hver afdeling. Bestyrelsen mødes også 6 gange om året, typisk i forlængelse af et forældrerådsmøde.

  Der er valg til forældrerådet én gang om året i august. Ved det konstituerende møde, vælger forældrerådet en repræsentant til bestyrelsen.

  Læs mere om samarbejdet med forældre og bestyrelsesarbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud.

  De faste voksne på stuen har ansvaret for kontakten til dig. Barnets kontaktpædagog har det primære ansvar for dit barns trivsel og udvikling. Vi har altid tid til en kort snak om dagen og barnets trivsel. Er der brug for en længere samtale, aftaler vi et tidspunkt for dette.

  Fastlagte forældresamtaler:

  • Opstartssamtale den dag dit barn starter i BørneUniverset
  • Status- og udviklingssamtale 2-3 måneder efter start i afdelingen
  • Status- og udviklingssamtale når dit barn er 2,6 år
  • Samtale når dit barn har gået i børnehaven 2-3 måneder
  • Sprogvurdering når dit barn er 3,4 år
  • Status- og udviklingssamtale i november, kort før indskrivning til skole

  Derudover kan vi aftale ekstra møder efter behov.

  I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi et fælles børnesyn og læringssyn. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. 

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel.

  Sidst opdateret: 24. november 2023